top of page

תנאי מכירה:

כללים לכל ההזמנות:

30% בהזמנה, היתרה חודש לפני מועד השהייה.

תשלום בכרטיס אשראי, המחאה בנקאית, העברה בנקאית ושוברי חג.

לוח העמלות במקרה של ביטול שהייה:

במקרה של ביטול יותר מ-60 יום לפני תאריך תחילת השהות: 50€ לאדם

במקרה של ביטול בין 60 ל-31 ימים לפני מועד תחילת השהות: 30% ממחיר השהות

במקרה של ביטול בין 30 ל-16 ימים לפני מועד תחילת השהות: 75% ממחיר השהות

במקרה של ביטול בין 15 יום לתאריך תחילת השהות: 100% ממחיר השהות

במקרה של עזיבה מוקדמת או הפסקת שהייה: 100% ממחיר השהות

במקרה של אי פתיחת המלון עקב קוביד, החזר של 100% למעט חיובי בנק ~ 1% מהחיוב.
ביטוח ביטול מומלץ או ביטול לקוח מסיבות קוביד, אנו ממליצים לך לעשות ביטוח ביטול (ראה תנאים בסוכנות 0634275542)

bottom of page